Sonay ALPAY'ın Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim programına göre hazırlanan Felsefe Kitabı değerlendirmesidir.
Yaşar Küpeli'nin Liselerdeki Felsefe Dersi Programı üzerine görüşleridir.

Felsefe Yazın Son Sayısı

Üniversiteli Felsefeciler

slaytslaytslaytslaytslaytslaytslaytslaytslaytslaytslaytslayt